Хора на морето… Сърдечни, топли и силно обичащи се..! М и М